text.gif (754 bytes)
grapelin.gif (1301 bytes)

เพกาpaka.jpg (9375 bytes)
Oroxylum indicum Vent.Bignoniaceae
ชื่อสามัญ -----

ส่วนที่ใช้เป็นยา

เมล็ดแห้งจากฝักแก่
ขนาดและวิธีใช้ ใช้เมล็ดแห้ง 1/2-1 กำมือ หนัก 1.5-3 กรัม ต้มกับน้ำ 1 ถ้วยแก้ว ใช้ไฟอ่อน ๆ เคี่ยวนาน 1 ชั่วโมง ดื่มแต่น้ำครั้งละ 1/3 แก้ว วันละ 3 ครั้ง

สรรพคุณ

ระงับอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ

 

H o m e   | กลุ่มพืชสมุนไพร ชุดที่ 1  | กลุ่มพืชสมุนไพร ชุดที่ 2 

Phuket Jet Tour Co.,Ltd (TAT License No.31/0002)
Inquiry :pjt@phuketjettour.com Comment: charn@phuketjettour.com
Copyright ? 1998-2000 Phuket Jet Tour Co.,Ltd.
All rights reserved.

 


5/58 ถนนแม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง   จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์. 076 259240-2  โทรสาร 076 216799
อีเมล์ pjt@phuketjettour.com
เว็บไซต์ www.phuketjettour.com

Member of
ใบอนุณาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่
31/0002

 

Copy Right1998-2003. All rights reserved.  Designed and Maintained by  Phuket Jet Tour