ID : 10574 ทัวร์เกาะสิมิลันกับเม็ดทรายทราเวล โดยเรือสปีดโบ๊ท (เดินทางจากภูเก็ต)

คำอธิบายโดยรวม
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ที่ี่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี (ที่ทำการอุทยาน ตั้งอยู่ที่ ตำบล ลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง) ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)