ID : 16044 พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ท อิน พาราไดซ์ กรุงเทพ

คำอธิบายโดยรวม
 พิพิธภัณฑ์ อาร์ท อิน พาราไดซ์ (กรุงเทพ) เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติแห่งแรกในกรุงเทพ เริ่มเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร ซึ่งมีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ทั่วไปคือ ไม่ใช่แค่การแสดงภาพจิตกรรมให้รับชมเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับภาพวาดทุกภาพ และสามารถจินตนาการไปกับผลงานศิลปะได้ ประหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพ
ซึ่งได้จัดให้มีห้องแสดงผลงานถึง 6 ห้อง รวม 150 กว่าภาพวาดด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะ Interactive Media ถือเป็นนิทรรศการรูปแบบใหม่ ที่สามารถโต้ตอบสนองปฏิกิริยาท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้ชมได้ เหมาะกับผู้ชมทุกวัย ทั้งครอบครัว เพื่อน หรือคู่รัก ก็สามารถเพลิดเพลินกับผลงานศิลปะที่นี่ได้ นอกจากที่ผู้ชมสามารถสัมผัสกับงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ไปกับผลงาน วัฒนธรรมแต่ละยุคสมัยที่สะท้อนผ่านภาพจิตรกรรม ทั้งในด้านของทัศนศิลป์ ทัศนียภาพ สองมิติและ สามมิติ ซึ่งภาพทุกภาพที่ถ่ายในพิพิธภัณฑ์ ยังสร้างความประทับใจ และเป็นภาพแห่งความทรงจำที่งดงามอีกด้วย  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)