ID : 17102 ซอฟท์บอล เชียงใหม่

คำอธิบายโดยรวม
 ซอฟท์บอลเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยเพียงไม่กี่ปี แต่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)