ID : 21907 ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือหางยาวแบบส่วนตัว (เขาตาปู+ทานข้าวเสม็ดนางชี)

คำอธิบายโดยรวม
 เที่ยวอ่าวพังงา 1 วัน แบบไปเช้า เย็นกลับ พาล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติอ่าวพังงา ภูเขาหินปูนกลางทะเลในอ่าวพังงา ขึ้นชมเขาตะปู เขาพิงกัน ที่ชาวต่างชาติเรียกกันว่า James Bond Island"  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)