ติดต่อเรา

User Image
admin
Category : ข่าวสาร Edit : 2020/09/15 9532

บริษัท ภูเก็ต เจ็ตทัวร์ จำกัด


สำนักงานใหญ่ (ภูเก็ต)

Phuket Jet Tour 99/62-63 Thepkrasattri Road, Muang District, Phuket 83000 Thailand

 Phone : +66(0)7 623 7300

 Fax : +66(0)7 623 6770

 Email : pjt@phuketjettour.com

 Email CEO : charn@phuketjettour.com

 

สำนักงาน กรุงเทพฯ

Jet Travel and Tour by Phuket Jet Tour 3rd Floor CW Tower B, 90 Ratchadapisek Rd.,

Huaikhwang, Bangkok 10310, Thailand

 Phone : +66(0)2 168 3252

 Fax : +66(0)2 168 3252

 Email : bkk@phuketjettour.com