ID : 15790 พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ท อิน พาราไดซ์ พัทยา

คำอธิบายโดยรวม
 อาร์ท อิน พาราไดรซ์ คือพิพิธภัณฑ์รูปภาพสามมิติแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เริ่มเปิด ทําการวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ด้วยพื้นที่ 5,800 ตารางเมตรถูกสร้างสรรค์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์สามมิติที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)