ID : 17079 ขับรถเอทีวี 30 นาที ชมธรรมชาติ เชียงใหม่

คำอธิบายโดยรวม
 สนุกกับการตะลุยป่าด้วยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ATV 2 ที่นั่ง ซึ่งสามารถขับไปในเส้นทางขึ้นเขา  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99 ปี)
เด็ก (3-10 ขวบ)