ID : 17079 รถเอทีวี 30 นาที

คำอธิบายโดยรวม
 สนุกกับการตะลุยป่าด้วยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ATV 2 ที่นั่ง ซึ่งสามารถขับไปในเส้นทางขึ้นเขา โดยออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่ เอ็ก-เซ็นเตอร์ แล้วขับตามเจ้าหน้าที่นำทางไปในเส้นทางออฟโรด ลุยป่า ฝ่าดง ในบรรยากาศที่คุยไม่เคยคาดคิดด้วยเส้นทางธรรมาชาติของป่าในเชียงใหม่ ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบรูณ์และวิวที่สวยงามมากที่สุด ที่หนึ่งของประเทศไทย ซึ่งน้อยคนนักจะได้สัมผัส  
Loading...
Loading ...
วันที่เลือกใช้บริการ
ผู้ใหญ่ (11-99)
เด็ก (3-10)