ID : 21893 กาญจนบุรี 3วัน2คืน (สังขละบุรี - อิต่อง - ปิล๊อก)

คำอธิบายโดยรวม
 สังขละบุรี / น้ำพุร้อนหินดาด / วัดวังก์วิเวการาม / ตักบาตรสะพานมอญ / ล่องเรือวัดเมืองเก่า / น้ำตกเกริงกระเวียง / ทองผาภูมิ / เขื่อนวิชราลงกรณ์ / หมู่บ้านอีต่อง / ตำบลปิล็อก / ไทรโยค / ถ้ำกระแซ / ต้นจามจุรียักษ์  
รายละเอียด
 เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป  
รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมในแต่ละวัน
1

วันที่ 1 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
กรุงเทพ – ทองผาภูมิ - สังขละบุรี - น้ำพุร้อนหินดาด - วัดวังวิเวการาม

 06.00 น.	คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ
	รับประทานอาหารว่างบนรถ ระหว่างเดินทาง 
06.30 น.	ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี
11.30 น.	เดินทางทางเข้าสู่อำเภอทองผาภูมิ
	กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
	นำท่าน น้ำพุร้อนหินดาด หรือน้ำพุร้อนกุยมั่ง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา ไขข้อ อักเสบ และน้ำพุร้อนแห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถลงอาบน้ำใน บ่อได้ และยังมีลำธารน้ำเย็นไหลอยู่ด้านล่างบ่อน้ำร้อน ให้ท่านได้อิสระแช่น้ำร้อนตามอัธยาศัย
15.00 น.	นำท่านเข้าชม วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขละบุรี ทั้งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง "เทพเจ้าแห่งชาวมอญ" วัดวังก์วิเวการาม เกิดขั้นจากพลังศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อ และยังเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะเคยจำพรรษา วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของมอญ
	เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
	ที่พักนำท่านเข้าสู่ที่พัก สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (สังขละบุรี) 
2

วันที่ 2 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
ตักบาตรสะพานมอญ-ล่องเรือวัดเมืองเก่า-น้ำตกเกริงกระเวียง-ทองผาภูมิ เขื่อนวิชราลงกรณ์-หมู่บ้านอีต่อง-ตำบลปิล็อก

 06.00 น.	นำท่านใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สัมผัสมนต์เสน่ห์สังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ ท่านสามารถร่วมแต่งชุดชาวมอญเพื่อใส่บาตรและเดินถ่ายรูปสวยๆของสะพานมอญได้ (มีบริการเช่าชุดที่ร้านขายอาหารใส่บาตร หรือ ซื้อเป็นที่ระลึกได้ที่ร้านระหว่างทางเดินไปสะพาน มีให้เลือกหลากหลายร้าน)
	เช้าอิสระอาหารเช้าที่สะพานมอญ ให้ท่านได้เดินถ่ายรูปหรือนั่งทานกาแฟยามเช้า
	รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 3)
09.00 น.	นำท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และหอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) “วัดวังก์วิเวการาม” (เก่า) หรือ “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเมื่อกักเก็บน้ำแล้ว น้ำในเขื่อนเขาแหลมจะเข้าท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัดนี้ด้วย จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำมานานนับสิบปี เหลือเพียงซากปรักหักพังของวัดและอาคารบ้านเรือน ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใต้น้ำ ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งเมื่อน้ำลดระดับลง เมืองบาดาลทั้งเมืองก็จะเผยความงดงามของโบราณสถาน
10.30 น.	นำท่านเดินทางเข้าสู่อำเภอทองผาภูมิ ระหว่างทางนำท่านชม น้ำตกเกริงกระเวียง อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก สูงประมาณ 5 เมตร มีน้ำไหลลดหลั่นกันมา ตามโขดหินมายังแอ่งน้ำน้อยใหญ่ น้ำใส มีน้ำไหลตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านชมเขื่อนวิชราลงกรณ์
	กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่4)
13.00 น.	ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก เขตทำเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน้ำตกไหล จากภูเขา เดินทางถึง "บ้านอีต่อง" หมู่บ้านขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงได้สบายๆ เพียง 10-15 นาทีแค่นั้น โดยในอดีตเคยเป็นเมืองทำเหมืองที่เคยรุ่งเรือง อย่างเช่น เหมืองปิล็อก เหมืองสมศักดิ์ แต่หลังจากที่เหมืองปิดตัวลงไป ชาวบ้านทั้งคนไทยและคนพม่าที่ลงหลักปักฐานที่นี่ก็ยังคงอาศัยอยู่ตามเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงความเสน่ห์ของเมืองเหมืองเก่านั่นเอง มีเอกลักษณ์ ตรงที่ความเงียบสงบ วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย ทั้งสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ความงามของสภาพภูมิประเทศ จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนมาเยือน นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง เที่ยวชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านอีต่อง เลือกซื้อของที่ระลึก ขนมพื้นเมือง ณ ถนนคนเดินบ้านอีต่อง
	เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่5)
	ที่พักนำท่านเข้าสู่ที่พักแบบโฮมสเตย์ (หมู่บ้านอีต่อง) 
	หมายเหตุ*ที่พักท้องถิ่นไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้ 
3

วันที่ 3 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
ไทรโยค - ถ้ำกระแซ – ต้นจามจุรียักษ์ - ร้านขายของฝาก - กรุงเทพ

 06.00 น.	นำท่านชมเนินช้างศึก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเส้นทางค่อนข้างชันและเป็นหลุมจึงต้องเดินทางโดยรถ 4WD นำท่านชมทะเลหมอกที่จุดนี้โดยท่านจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าเข้าสู่ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านอีต่องด้วย
	เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่6) นำท่านอำลาหมู่บ้านอีต่อง เพื่อเดินทางสู่ อำเภอไทรโยค
	กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่7)
13.00 น. 	นำท่านชมทางรถไฟสายมรณะ ณ จุดชมวิว ถ้ำกระแซ ถ่ายรูปกับจุดเช็คอินสุดฮิต ของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อย้อนรอบประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 
15:00 น.	เที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี ต้นจามจุรียักษ์ เก็บภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับ 
17.00 น.	นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่กทม.โดยระหว่างทางแวะให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ซื้อของฝากที่เมืองกาญจน์
20.00 น.	เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
ราคานี้รวม & ราคานี้ไม่รวม

ราคานี้รวม

 1. มัคคุเทศก์เเละทีมงานผู้ช่วยตลอดทั้งทริป
2. รถโดยสารปรับอากาศตลอดทั้งทริป
3. ที่พัก โรงแรม สวนแมกไม้รีสอร์ท และ โฮมสเตย์หมู่บ้านอีต่อง
4. อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ รวม 8 มื้อ
5. ประกันการเดินทาง 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ในโปรแกรมทัวร์ และล่องเรือชมเมืองบาดาล  

ราคานี้ไม่รวม

 อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
2. รายการเครื่องดื่มอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เเละ 3% หัก ณ ที่จ่าย ในกรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
4. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ขั้นต่ำท่านละ 300 บาท  
สิ่งที่ควรรู้
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป  

การจองสินค้า

1. เลือกโรงแรมและห้องพัก

โรงแรม : 3 Star hotel - Kanchanaburi ( 3 Star )
ประเภทห้อง : Superior Room
ช่วงเวลาให้บริการ : 10 พ.ย. 2563 - 1 เม.ย. 2564
ราคาเริ่มต้น ท่านละ : THB 4999