ID : 21908 ขายดี !! ภูเก็ต 3วัน2คืน + เกาะไข่แมว เรือสปีดโบ๊ท

คำอธิบายโดยรวม
 เป็นแพ็คเก็จที่ขายดีสุดในขณะนี่้ รวมถึงเกาะไข่แมวเป็นแหล่งเที่ยวที่ยอดนิยมสำหรับคนไทย 
รายละเอียด
 แพ็คเก็จที่รวมที่พัก 2 คืน และอาหารเช้าภายในโรงแรม , รถรับ-ส่งสนามบิน และ ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน โดยเรือเร็ว เพียง 20 นาทีจากภูเก็ต ท่านจะได้ชมความงามของเกาะไข่นอก เกาะไข่ใน และดำน้ำที่เกาะไข่นุ้ย พบน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวอ่อนใสๆและฝูงปลาสลิด(ปลาเสือ) จำนวนมากซึ่งคุ้นชินกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี จุดเด่นอยู่ที่โขดหินรูปร่างแปลกสวยงาม หาดทรายขาว น้ำทะเลใส สัมผัสประสบการณ์ดำน้ำในแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม ส่วนเกาะไข่ในก็มีความสวยงามเช่นเดียวกัน ทั้งความขาวของผืนทรายและฝูงปลาหลากสี แต่ที่เด่นไปกว่านั้นคือจะมีหินรูปหัวช้างและรูปเต่า มีปลาสวยงามแหวกว่ายให้เราสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด เป็นทริปทัวร์ทะเลครึ่งวัน เดินทางใกล้ๆ ที่คุ้มค่าและสนุกมากๆ 
รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมในแต่ละวัน
1

วันที่ 1 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
ภูเก็ต - สนามบิน - โรงแรม

 เดินทางถึงภูเก็ต รถรอรับสนามบิน
ส่งโรงแรมทีพัก เช็คอิน
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
2

วันที่ 2 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน

 087.30-08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

(เลือก เช้า/บ่าย) ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน ด้วยเรือ สปีดโบ๊ท 

โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ โปรแกรมครึ่งวัน - เช้า
07:30	รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ( เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) 
08:30	เดินทางถึงท่าเรือ เช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง
09:00	ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน (เกาะไข่เเมว) โดยเรือสปีดโบ๊ท ดำน้ำตื้นชมปะการัง 
        และฝูงปลาสวยงามหลายชนิดที่สำคัญเกาะไข่ในจะมีจุดเด่นคือหินรูปหัวช้างและรูปเต่า 
10:00	เดินทางออกจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ยสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง และว่ายน้ำกับฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิด 
11:00	ออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย ไปยังเกาะไข่นอก พักผ่อนเล่นน้ำและชมความสวยงามของชายหาดซึ่งเกาะไข่นอกมีลักษณะคล้ายไข่ดาวกลางทะเล 
        มีหาดทรายขาวเหมาะแก่การนอนอาบแดดลงเล่นน้ำและดูปะการัง
12:30	ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ และส่งท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

====================================================================

โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ โปรแกรมครึ่งวัน - บ่าย
12:30	รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ( เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) 
13:30	เดินทางถึงท่าเรือ เช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง
14:00	ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน (เกาะไข่เเมว) โดยเรือสปีดโบ๊ท ดำน้ำตื้นชมปะการัง 
        และฝูงปลาสวยงามหลายชนิด ที่สำคัญเกาะไข่ในจะมีจุดเด่นคือหินรูปหัวช้างและรูปเต่า 
15:00	เดินทางออกจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ย สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง และว่ายน้ำกับฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิด 
16:00	ออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย ไปยังเกาะไข่นอก พักผ่อนเล่นน้ำและชมความสวยงามของชายหาดซึ่งเกาะไข่นอกมีลักษณะคล้ายไข่ดาวกลางทะเล 
         มีหาดทรายขาวเหมาะแก่การนอนอาบแดดลงเล่นน้ำและดูปะการัง
17:00	ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ และส่งท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ 
3

วันที่ 3 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
โรงแรม-สนามบิน

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
รถรับท่านที่โรงแรม ส่งสนามบินภูเก็ต 
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
ราคานี้รวม & ราคานี้ไม่รวม

ราคานี้รวม

 -ที่พัก 2 คืน + อาหารเช้าที่โรงแรม
-ทัวร์เกาะไข่ (แมว) ครึ่งวันด้วยเรือสปีดโบ๊ท
-รถรับ - ส่งสนามบิน 

ราคานี้ไม่รวม

 -อาหารเที่ยง/เย็น
-ตั๋วเครื่องบิน
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 
สิ่งที่ควรรู้
 สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
-แว่นกันแดด
-โลชั่นกันแดด
-ชุดเล่นน้ำ 
-ผ้าเช็ดตัว 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน 

การจองสินค้า

1. เลือกโรงแรมและห้องพัก